waardevolle school oranjeloWerken aan een

Waardevolle School

Samen bouwen we aan scholen om van te houden

header 1

Wilt u ook aan de slag om een school te helpen verduurzamen? Dat kan!

Stappenplan

stappenplan Waardevolle SchoolStap 1. Waar willen we heen?

Om invulling te kunnen geven aan de doelen waar de school voor staat, is het belangrijk om eerst de visie en de gewenste identiteit van de school bloot te leggen. Betrek hierbij de relevante actoren, zoals de schoolleiding, docenten en ook ouders en leerlingen.

Stap 2. Waar staan we nu?

In de tweede stap gaat u aan de slag met de evaluatie van de huidige situatie. Hierdoor ontstaat inzicht in de waardevolle én de waardeloze eigenschappen van de school.

Stap 3. Wat gaan we doen en met wie?

In stap 3 stelt u gezamenlijk een actieplan op.

Stap 4. Uitvoeren maar!

In de laatste stap worden de opgestelde plannen uitgevoerd. De resultaten worden gemonitord en op basis daarvan wordt het actieplan steeds bijgesteld.

Meer informatie over en concreet aan de slag met deze stappen?

Gebruik het werkboekje 'Werken aan een Waardevolle School'


Tips

Educatie & Gedrag

  • Ga met leerlingen aan de slag met een scan van jullie school aan de hand van BREEAM-NL Junior (gratis scorekaarten) of de Eco-scan (digitale app, alleen toegankelijk voor deelnemers Eco-Schools).
  • Zoek en vind geschikte lesmaterialen op het gebied van duurzaamheid via GroenGelinkt.

Gebouw & Beheer