waardevolle school oranjeloWerken aan een

Waardevolle School

Samen bouwen we aan scholen om van te houden

header 4

Samen bouwen we aan scholen om van te houden

Iedereen kan een steentje bijdragen

Het uitgangspunt van Waardevolle School is dat iedereen een steentje kan - en misschien wel moet! - bijdragen. In en rond de school zijn heel veel mensen actief, ieder met eigen kennis en talenten. Allemaal hebben we een andere deskundigheid. Iedereen is professional. Samen kunnen wij van de scholen waardevolle scholen maken. Laten we niet langer wachten op beleid of budget of het juiste moment. Wij roepen iedereen op om zijn of haar kennis en ervaring in te zetten. Wij kunnen het verschil maken: (alleen) samen bouwen we aan scholen om van te houden! Dat doen we aan de hand van vier pijlers. Educatie, gedrag, gebouw en beheer: dat zijn de ingrediënten van een ‘Waardevolle School’.

Ondersteuningsaanbod voor scholen

Voor scholen die integraal (op alle vier de pijlers) met de verduurzaming van hun school aan de slag willen, bieden de partners van Waardevolle School ondersteuningsaanbod aan. Gezamenlijk met de keten in en rond de school wordt een traject doorlopen, waarbij advies op maat wordt gegeven.

iedereen kan een steentje bijdragen

Vier pijlers

In dit programma bouwen we samen aan scholen om van te houden aan de hand van vier pijlers. Educatie, gedrag, gebouw en beheer: dat zijn de ingrediënten van een ‘Waardevolle School’.

Educatie & gedrag

Betekenisvol leren met hart, hoofd en handen
Veel mensen denken bij ‘onderwijs’ al snel aan boeken en klassikale uitleg, maar waardevol onderwijs gaat veel verder dan dat. Op een Waardevolle School werken leerlingen zelf en samen aan, voor hen, betekenisvolle uitdagingen. Waardevol onderwijs moedigt daarmee wereldburgerschap en systeemdenken aan en biedt handelingsperspectief. Daarbij spelen docenten een belangrijke factor, want zij fungeren als rolmodellen voor hun leerlingen. De rol van de leerkracht is dan ook niet beperkt tot overdrager van kennis: op een Waardevolle School leert de leerkracht zijn of haar leerlingen om op een goede manier om te gaan met zichzelf, met anderen en met de wereld om hen heen, om zodoende zélf de verandering te kunnen zijn die je wilt zien in de wereld. Leerlingen ontdekken zo dat ze betekenisvol kunnen zijn voor de wereld waarin ze leven. Onderwijs dat waardevol is en betekenis heeft, zal daarmee de hele mens raken: het hart, het hoofd en de handen. Zo bouwen we samen aan onderwijs dat waardevol en betekenisvol is voor leerlingen en de maatschappij.

Gebouw & beheer

Het schoolgebouw: van lastpak tot maatpak
Het gebouw wordt door veel scholen ervaren als een lastpak; dat ding kost tijd en geld en leidt af van het onderwijs. Dat hoeft echter niet! Voor leerlingen symboliseert een inspirerende en waardevolle leef- en leeromgeving hoe aan een waardevolle wereld vorm kan worden gegeven. Daarmee vormt de fysieke leeromgeving in feite dus onderdeel van het onderwijs. Met een heldere visie en een duidelijke taakverdeling wordt het schoolgebouw een maatpak voor het onderwijs dat erin gegeven wordt. Samen kunnen we bouwen aan gebouwen die van waarde zijn voor het onderwijs.