waardevolle school oranjeloWerken aan een

Waardevolle School

Samen bouwen we aan scholen om van te houden

Extern nieuws | Bron: www.schiedamduurzaam.nl


Persmoment Duurzaamheid Primo SchiedamDuurzaamheid wordt een belangrijke pijler van alle Schiedamse basisscholen van Stichting Primo. De basisscholen starten in het nieuwe schoolseizoen met het programma Eco-Schools. Ook de schoolgebouwen worden onder de loep genomen: Ieder gebouw krijgt een Energiescan. Daarna volgen activiteiten en maatregelen om het energieverbruik te verlagen.

Peter Jonkers van Stichting Primo: “Primo wil graag haar bijdrage leveren aan duurzaamheid. Dit begint bij bewustwording en het nemen van maatregelen, hoe klein ook. Vandaar dat duurzaamheid op alle niveaus wordt opgepakt. Samen gaan we ons gedrag veranderen. Bijna de helft van de basisschoolleerlingen in Schiedam zit op een Primoschool, dus we denken dat de impact groot zal zijn! Uiteindelijk willen we dat in 2020 het denken in duurzaamheid een vast en vanzelfsprekend onderdeel is van ons beleid en handelen. En dat alle leerlingen, leerkrachten, directies, beleidsmedewerkers en bestuur overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van een duurzame school.”

Samenwerking

Deze aanpak voor duurzame Schiedamse scholen kwam tot stand door samenwerking met gemeente Schiedam en het Fonds Schiedam Vlaardingen. Ieder van de samenwerkende partijen levert een financiële bijdrage om dit initiatief mogelijk te maken. Het uitrollen van het concept van Eco-Schools wordt begeleid door het Natuur- en Milieu Educatie Centrum (NME) van de gemeente Schiedam.

John Massaar van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o: “Het Fonds vindt het belangrijk dat kinderen al vroeg gestimuleerd worden om zelf bij te dragen aan een beter milieu. Tegelijkertijd geeft Stichting Primo het goede voorbeeld door met de gebouwen aan de slag te gaan. Het Fonds draagt hier graag aan bij”.

Wethouder Patricia van Aaken van de gemeente Schiedam is blij met deze samenwerking. “Met dit initiatief van Primo zetten we een grote stap om Schiedam verder te verduurzamen en de doelen van Schiedamduurzaam.nl te behalen.“

Over Stichting Primo

Stichting Primo heeft 11 openbare basisscholen, circa 3300 leerlingen (47% van de totale Schiedamse leerlingpopulatie in de basisschoolleeftijd) en 380 personeelsleden.