waardevolle school oranjeloWerken aan een

Waardevolle School

Samen bouwen we aan scholen om van te houden

Extern nieuws | Bron: www.dgbc.nl


PHX 4260 Photoworkx DGBCEen duurzaam gebouw, goed beheer, duurzaam gedrag én ruimte voor educatie over duurzaamheid; dat zijn de ingrediënten van ‘De Waardevolle School’. De Waardevolle School is een concept dat momenteel ontwikkeld wordt door DGBC, Vrije School Zaanstreek en diverse betrokken partijen. Deze week kwamen zij bijeen om deze ingrediënten vast te stellen. DGBC directeur Annemarie van Doorn: “Wij kijken veel breder dan energie alleen.”

Initiatief

In september 2015, tijdens de Dutch Green Building Week, is het initiatief ontstaan om een concept te ontwikkelen dat bijdraagt aan de verbetering van schoolgebouwen. Dit omdat veel schoolgebouwen kampen met achterstallig onderhoud. Ook het binnenklimaat in schoolgebouwen laat te wensen over. Dit is niet goed voor de leerlingen, vonden ook verschillende partijen als ABN AMRO, Eneco en Unica.

Meewerken

Daarom besloten onder andere deze partijen samen met Dutch Green Building Council mee te werken aan ‘De Waardevolle School’. De Vrije School Zaanstreek bood zich aan als pilotproject. Inmiddels is een projectgroep gevormd is druk vergaderd over welke thema’s horen bij een waardevolle school. 

Meer dan een duurzaam gebouw

Annemarie van Doorn: “Waardevol is breder dan een duurzaam gebouw. Of energiezuinig. We willen ook nadrukkelijk kijken naar hoe het gebouw beheerd wordt.” Daarnaast is het gebruik van het gebouw en het gedrag een belangrijk onderwerp. Van Doorn: “Het blijkt lastig een verdienmodel te vinden voor een school. We proberen samen met de partners te onderzoeken op welke wijze scholen kunnen ‘ondernemen’. Flexibele en multifunctionele inzet van ruimtes, aanbieden van cursussen; aan dat soort vormen moet je denken.” 

Blijven leren

Naast het gebouw, het gebruik en het beheer, wil de projectgroep ook dat het onderwerp ‘educatie’ onderdeel is van de Waardevolle School. “We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om kennis over duurzaamheid te delen”, vertelt de directeur van DGBC. “Niet alleen aan de kinderen die op de school zitten, maar ook aan de ouders, de docenten en de buurt. Alleen op die manier kun je zorgen dat het gedrag ook duurzaam wordt.”

Begin januari buigt de projectgroep zich over de verschillende thema’s van ‘De Waardevolle School’ en geeft hier invulling aan. Het streven is om medio 2016 het concept te lanceren.