waardevolle school oranjeloWerken aan een

Waardevolle School

Samen bouwen we aan scholen om van te houden

Startbijeenkomst Waardevolle School 4Op donderdag 5 april vond in Zeist de startbijeenkomst verduurzaming Gebouw & Beheer van Waardevolle School plaats. Vorig jaar al begonnen leerlingen aan de hand van het programma Eco-Schools aan de verduurzaming van hun school op de pijlers Educatie & Gedrag. Nu komen ook de conciërges, directeuren en (faciliair) medewerkers van schoolbesturen van de vijf deelnemende middelbare scholen in Zeist in actie om hun bijdrage te leveren aan een ‘Waardevolle School’; een bijdrage die met name ligt in het verbeteren van het gebouw.

Over Eco-Schools en Waardevolle School

De startbijeenkomst begon met een algemene introductie over Eco-Schools en Waardevolle School. Wat gaan we allemaal doen? De vier pijlers van Waardevolle School (educatie, gedrag, gebouw en beheer) helpen om dat duidelijk te maken en te laten zien hoe we werken aan een integrale aanpak van duurzaamheid op school.

rollen waardevolle school

Hoe ‘groen’ is jouw school?

Na de algemene introductie maakten de afgevaardigden van de scholen zich op voor de kennismakingsworkshop; twintig vragen over het doen en laten van de school. Op interactieve wijze leerden de aanwezigen hun eigen en elkaars scholen kennen. Ze creëerden inzicht in de status van hun school aan de hand van twintig vragen en zagen zo in één oogopslag hoe ‘groen’ – of geel, oranje of rood – hun school momenteel is. Blauwe blokjes gaven aan waar kennis over dat onderwerp nog ontbrak. Het huiswerk werd dus al snel duidelijk.

Een deel van de onbeantwoorde werd al beantwoord door de presentatie die volgde. Recentelijk is voor alle deelnemende scholen een energierapportage samengesteld. Het huidige energieverbruik en de bouwkundige staat van de gebouwen is daarmee inzichtelijk gemaakt.

Startbijeenkomst Waardevolle School 1 Startbijeenkomst Waardevolle School 2 Startbijeenkomst Waardevolle School 3

stappenplan Waardevolle SchoolIn deze startbijeenkomst kwamen de eerste twee stappen van Waardevolle School aan bod. Daarmee is (letterlijk!) in beeld gebracht waar de scholen naartoe willen (stap 1) en waar de scholen nu staan (stap 2). Op basis hiervan gaan de scholen, onder begeleiding, de komende maanden verder met een concreet uitvoeringsplan (stap 3) om hun ambities waar te maken. Een belangrijk onderdeel van dit plan is het terugdringen van het energieverbruik én het opwekken van eigen energie. Het gaat dan om investeringen die soms op (zeer) korte termijn terugverdiend kunnen worden.

Beslisboom Verduurzaming Scholen

De bijeenkomst werd afgesloten met een eerste stap richting het uitvoeringsplan. Daarvoor is gebruik gemaakt van de Beslisboom Verduurzaming Scholen, die eerder dit jaar werd gelanceerd. Door het beantwoorden van een paar simpele vragen, die eveneens in de kennismakingsworkshop al waren behandeld, geeft deze tool inzicht in de verbetermogelijkheden van de school. Daarbij wordt onder andere laten zien welke verbetermaatregelen zich binnen vijf jaar terugverdienen en die, in verband met het Activiteitenbesluit van de Wet Milieubeheer, dus verplicht zijn om uit te voeren. Omgevingsdiensten hebben daarbij een belangrijke rol in de handhaving van wetgeving. Ook de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) is daarom betrokken bij het traject in Zeist en was aanwezig bij de startbijeenkomsten.

De beslisboom is ontwikkeld door Arcadis en RVO in het kader van de Green Deal Scholen. Ook andere instrumenten die daarvoor zijn ontwikkeld, zoals de informatiebladen en de lijst met erkende maatregelen, krijgen een plaats in het Waardevolle School-traject.