waardevolle school oranjeloWerken aan een

Waardevolle School

Samen bouwen we aan scholen om van te houden

Extern nieuws | Bron: www.eco-schools.nl


Groepsfoto startbijeenkomst ZeistVandaag vond in Zeist de startbijeenkomst voor Eco-Schools plaats. Vijf middelbare scholen gaan er aan de slag met Eco-Schools: Christelijk College Zeist, Seyster College, Openbaar Lyceum Zeist, Stichtse Vrije School Zeist en Montessori Lyceum Herman Jordan. Leerlingen, docenten, directies en schoolbesturen van de scholen waren aanwezig tijdens de feestelijke kick-off in de Raadzaal van het Zeister gemeentehuis. Daarnaast was ook de 'Zeisterkring' vertegenwoordigd. Verschillende partijen uit (de omgeving van) Zeist scharen zich achter de scholen om hen te ondersteunen in hun duurzame ambities. Zo zet Zeist er gezamenlijk de schouders onder!

Intentieverklaring

Ondertekening intentieverklaring ZeistNa een warm welkom namens de gemeente Zeist, lichtte Anna Vanderveen van Eco-Schools toe hoe het proces van de scholen er de komende twee jaar uit zal zien. Er was veel ruimte voor vragen en opmerkingen en veel van de beginnende Eco-teams zitten al vol met ideeën om hun school te gaan verduurzamen. Tot slot werd door alle vijf de scholen de intentieverklaring van Eco-Schools ondertekend. Namens de Zeisterkring werd de intentieverklaring ondertekend door onder andere PGGM, de Omgevingsdienst regio Utrecht en de gemeente Zeist zelf, die in 2030 klimaatneutraal wil zijn. Een forse uitdaging, die door de samenwerking tussen scholen en andere organisaties een mooie impuls kan krijgen!

Green Deal Scholen

Het bijzondere aan deze start is niet alleen dat er vijf scholen in dezelfde gemeente starten en daarbij worden ondersteund door organisaties uit de omgeving, maar bovendien dat de scholen daarbij nadrukkelijk óók met hun gebouwen aan de slag gaan. Parallel aan de acties van leerlingen en docenten die zich richten op bewustwording en gedragsverandering, gaan de scholen aan de slag met hun gebouw en het beheer ervan. ‘Eco-Schools+’, zou je het kunnen noemen.

Voor het pluspakket wordt aanspraak gedaan op de subsidieregeling van de landelijke Green Deal Scholen. Die subsidieregeling is erop gericht om drempels weg te nemen en scholen te helpen bij de eerste stappen ten behoeve van de verduurzaming en verfrissing van hun gebouw. Voor alle vijf de scholen is een energielabel opgesteld en een maatwerkadvies voor energiebesparende maatregelen. Eco-Schools Nederland zal de scholen begeleiden om op basis daarvan een duurzaam en fris plan van aanpak te ontwikkelen en dit te borgen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Vincent van der Meulen, ambassadeur van de Green Deal Scholen, vertelde tijdens de startbijeenkomst hoe hij daarmee omgaat in de schoolgebouwen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Dat zijn onder andere het Christelijk College Zeist en het Seyster College, twee van de vijf scholen die vandaag de intentieverklaring ondertekenden.

Test jouw kennis

Ook werd de huidige kennis  van de aanwezigen getest. Vijf masterstudenten Energy Science van de Universiteit Utrecht deden de afgelopen weken onderzoek naar het energiegebruik en de besparingsmogelijkheden van de vijf Zeister scholen. Twee leerlingen van het Montessori Lyceum Herman Jordan bleken zich het beste bewust van de energielabels, het energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van de school. Daarmee wonnen ze allebei een heerlijke reep (slaafvrije) chocolade en een echte Eco-Schoolsdopper!

Zo wordt duurzaamheid LEUK!

De middag werd afgesloten door Diederik Jekel. Diederik is een wetenschapsjournalist (onder andere bekend van zijn bijdragen aan De Wereld Draait Door en van zijn deelname aan Wie is de Mol) met het doel om wetenschap begrijpelijk te maken en om te laten zien dat wetenschap interessant en noodzakelijk is. Niet iets om bang voor te zijn en zeker niet iets is dat niets met ons leven te maken heeft. Dat geldt ook voor duurzaamheid! Het is overal om ons heen en allemaal hebben we ermee te maken. Niet iedereen is zich daarvan echter bewust. De uitdaging voor Eco-teams is dan ook om duurzaamheid op een dusdanige manier aandacht te geven, dat medeleerlingen, mededocenten en anderen in de omgeving van de school zich aangetrokken voelen tot de acties van het team en gaan meehelpen om de duurzame verandering van de school werkelijkheid te maken. Diederik zei daarover: we willen mensen misschien verleiden tot broccoli, maar dan moeten we die wel met een lekker kaassausje serveren. Dat betekent dat communicatie een belangrijk thema is voor Eco-teams; door aantrekkelijke communicatie kan het Eco-team binnen en buiten de school een heel andere rol krijgen dan zonder.

We zijn erg benieuwd naar de acties van de scholen en wensen ze daarbij ontzettend veel plezier en succes toe!