waardevolle school oranjeloWerken aan een

Waardevolle School

Samen bouwen we aan scholen om van te houden

De Waardevolle School-beweging is een samenwerking van een groot aantal partijen die scholen willen ondersteunen. Uitgangspunt voor de samenwerking is dat iedereen kan doen waar hij of zij goed in is. Daar is de organisatiestructuur van het programma op gebaseerd. De belangrijkste onderdelen van de organisatiestructuur zijn:

  • Ondersteuningsteams (begeleiding)
  • Stuurgroep (ontwikkeling en co√∂rdinatie)
  • Onderzoeksteam (observatie, monitoring en analyse)
  • Klankbordgroep (reflectie)
  • Ambassadeurs (promotie)

schets Waardevolle School

Stuurgroep

Stuurgroep Educatie & Gedrag (Eco-Schools)

 • Anna Vanderveen
 • Roald Severens
 • Hak van Nispen tot Pannerden
 • Reina Kuiper
 • Anne Remmerswaal
 • Uw naam hier?

Stuurgroep Gebouw & Beheer

Klankbordgroep

Klankbordgroep Educatie & Gedrag (Eco-Schools)

Voor de klankbordgroep op het gebied van Educatie & Gedrag wordt een oproep uitgezet onder de leden van de Coöperatie Leren voor Morgen.

Klankbordgroep Gebouw & Beheer

Voor de klankbordgroep op het gebied van Gebouw & Beheer wordt een oproep uitgezet onder de leden van de werkgroep Onderwijs van het Deltaplan Duurzame Renovatie.

Ondersteuningspartners

 • SME Advies (Zeist, Hilversum)
 • Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (Hilversum)
 • HilverZon (Hilversum)
 • NIBE (Hilversum)
 • ICS Adviseurs (Hilversum)
 • Uw organisatie hier?

Onderzoekspartners

Er is nog geen budget gevonden om de onderzoekskant van Waardevolle School op te zetten.

Doe ook mee!