waardevolle school oranjeloWerken aan een

Waardevolle School

Samen bouwen we aan scholen om van te houden

header dgbc gala 2015

De ontwikkeling van Waardevolle School is een zoektocht geweest. In 2015 initieerde de Dutch Green Building Council (DGBC), in samenwerking met een aantal DGBC Participanten, dit maatschappelijkke project. Al snel werd voor de betrokken partijen duidelijk: er gebeurt al heel veel op het gebied van de verduurzaming van scholen. Hoe kon Waardevolle School een steentje bijdragen aan het diverse speelveld dat er al was? De zoektocht was begonnen.

In het schooljaar 2015-2016 werd samengewerkt aan de ontwikkeling van een werkboekje, waarmee een start kan worden gemaakt om scholen te verbeteren en te verduurzamen. Parallel aan de ontwikkeling van het werkboekje is er een pilot uitgevoerd. In de loop van het pilotjaar omarmde SME Advies, in Nederland verantwoordelijk voor het internationale keurmerk Eco-Schools, het project, primair omdat ze de grote potentie inzag van de koppeling van enerzijds educatie en gedrag, anderzijds gebouw en beheer. Hoe konden we integrale verduurzaming omtrent die vier pijlers aanjagen en faciliteren?

Op de pilotschool, en bovendien op veel scholen die als praktijkverhaal op de website van de Green Deal Scholen terecht kwamen, bleek dat (groot)ouders daarbij dikwijls een schakelrol vervullen. Op elke school zijn wel ouders actief die vanuit hun professie werken in de bouw- en vastgoedsector of in de wereld van de duurzaamheid. Hen riepen we op om het thema te agenderen op de school van hun (klein)kind. Dat deden we op Valentijnsdag, want we willen bouwen aan scholen om van te houden. Vanuit dat perspectief gaven we, als vier nieuwe kernpartners van het programma (Dutch Green Building Council, Eco-Schools Nederland, Green Deal Scholen en stichting Ouders & Onderwijs), een impuls aan het eerder ontwikkelde werkboekje.

Het werkboekje vond gretig aftrek en al snel waren we toe aan een herdruk. Het lastige was: we hadden amper een idee waar de boekjes terecht waren gekomen, welke doelgroep ze in handen had en of er daadwerkelijk iets mee gebeurde. De opzet van Waardevolle School kreeg daarom een belangrijke wijziging: we besloten het niveau van tools te ontstijgen en een procesaanpak aan te bieden. We besloten om niet een eenling met een boekje op pad te sturen, maar de gehele keten in en rond de school te betrekken bij een integrale verbetering van de school.

Inmiddels waren bovendien de Coƶperatie Leren voor Morgen en het Deltaplan Duurzame Renovatie serieuze ontwikkelingen geworden op het gebied van respectievelijk educatie en gedrag, en gebouw en beheer. We besloten krachten te bundelen en gezamenlijk op te trekken. Niet alleen met vier kernpartners, maar met iedereen die maar wil meedoen.

Iedereen kan een steentje bijdragen. Samen bouwen we aan scholen om van te houden. Sluit je aan!

Doe mee


Schooljaar 2016-2017

Aan de herziende versie van het werkboekje (de toolkit) voor (groot)ouders hebben meegewerkt:

logo ruimte ok logo green deal scholen kleinlogo eco schools kleinlogo dgbc kleinlogo ouders onderwijs klein

Schooljaar 2015-2016 (pilot)

Aan het pilotproject bij de Vrije School Zaanstreek te Zaandam hebben meegewerkt:

logo vszlogo ithakalogo hennklogo boalogo 123duurzaamlogo sme advies 

Aan de inhoudelijke ontwikkeling van de toolkit hebben meegewerkt:

logo sme advieslogo 123duurzaamlogo ruimte oklogo duurzaam leren