waardevolle school oranjeloWerken aan een

Waardevolle School

Samen bouwen we aan scholen om van te houden

Vrije School Zaanstreek (pilot)

In het schooljaar 2015-2016 is er op de Vrije School Zaanstreek een pilot gedraaid voor 'Waardevolle School'. Tanja Nieuwenhuyzen Kruseman en Martijn van der Hout gingen er als ouder-professionals met de school aan de slag.

"Toen de Vrije School Zaanstreek gekozen werd als pilot voor de Waardevolle School, lag dat in het verlengde van waar wij al mee bezig waren; duurzaamheid, CO2, zuiniger verlichting, etc. Zo werd het project een aanleiding gerichter en tegelijkertijd breder in kaart te brengen hoe onze school verbeterd kon worden.

Hiervoor gebruikten wij onze eigen ervaring; beroepsmatig, maar ook als ouder en gebruiker van de school. We gebruikten de expertise van andere ouders, van de DGBC en in de eerste en laatste plaats; we gebruikten de kennis en visie van de school zelf.

Voor een directeur en voor docenten komt zo’n extra opgave bovenop het werk dat er al ligt. Bovendien ligt hun focus bij het onderwijs. Gelukkig! Toch hebben directeur en team veel kennis wel in huis. Het gaat er vooral om dat goed te leren begrijpen, te vertalen en in kaart te brengen. Het proces kent daardoor wel wat meer schakelmomenten en afstemming en kost ook iets meer tijd. Tegelijk is er, doordat het langer duurt, ook meer sprake van voortschrijdend inzicht en kunnen plannen veranderen. Dat verschilt een beetje als je als ouder en niet als ‘gewone’ opdrachtnemer in zo’n proces stapt. Parallel aan en in samenwerking met de pilot op de school van onze kinderen werd de toolkit voor het programma Waardevolle School ontwikkeld, dus er gebeurde veel tegelijkertijd.

Nu ligt dit verslag er. We hebben durven dromen en weten waar we naartoe willen. We komen nu toe aan het zoeken van de mogelijkheden: wat kan de school zelf en waar kunnen we ondersteuning gebruiken? Wij willen namelijk meer dan alleen een goed onderhouden, functionele school zijn: wij willen een Waardevolle School zijn en een voorbeeld zijn voor andere scholen."

mh tnkTanja Nieuwenhuyzen Kruseman en Martijn van der Hout
H&NK architectuur en interieur

Lees hier de hele rapportage