waardevolle school oranjeloWerken aan een

Waardevolle School

Samen bouwen we aan scholen om van te houden

Christelijk College Zeist // Seyster College // Openbaar Lyceum Zeist // Stichtse Vrije School Zeist // Jordan-Montessori Lyceum Utrecht

Groepsfoto startbijeenkomst Zeist crop

Vijf middelbare scholen in Zeist trekken samen op om, ieder op hun eigen manier, een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van school en stad.

Het bijzondere aan dit project is niet alleen dat er vijf scholen in dezelfde gemeente deelnemen aan Eco-Schools en daarbij worden ondersteund door organisaties uit de omgeving, maar bovendien dat de scholen daarbij nadrukkelijk óók met hun gebouwen aan de slag gaan. Parallel aan de acties van leerlingen en docenten die zich richten op bewustwording en gedrag(sverandering), gaan de scholen aan de slag met hun gebouw en het beheer ervan.

Integraal project

Educatie & Gedrag

Voor de pijlers Educatie & Gedrag wordt gebruik gemaakt van het programma Eco-Schools. Alle scholen hebben een Eco-team samengesteld. De leerlingen en docenten uit het Eco-team zijn bezig met de verduurzaming van hun school. De thema's Energie en Afval & grondstofen zijn hierbij in Zeist overheersend.

Gebouw & Beheer

Voor de pijlers Gebouw & Beheer wordt gerbuik gemaakt van het ondersteuningsaanbod van Waardevolle School. Voor alle scholen zijn een energielabel en een energiemaatwerkadvies opgesteld. Op basis hiervan gaan de scholen, ondersteund door het ondersteuningsteam, aan de slag om voorgestelde maatregelen ten uitvoer te brengen, om zodoende te ervaren wat het potentieel aan besparingen en comfort is. We duiken in de huidige situatie van de gebouw(en) en onderzoeken hoe de verduurzaming daarvan vorm kan krijgen. Uiteindelijk zullen we dit borgen door de koppeling te leggen met de verduurzaming van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Zeisterkring

Bijzonder aan het project is dat ook organisaties uit de omgeving zich aansluiten bij deze ontwikkelingen. In Zeist zal het samenwerken gebeuren via het opbouwen van een “Zeisterkring”, waarin verschillende partijen uit Zeist (scholen, gemeente, adviesbureau, wetenschap en financierders) plaatsnemen. Op die manier kunnen we de duurzame besparingskansen optimaal benutten en worden de scholen verder ondersteund in hun duurzame ambities.

Ondersteuningsteam

SME Advies, Gemeente Zeist, Omgevingsdienst regio Utrecht, ...

Financiën

De gemeente Zeist heeft dit project geïnitieerd en grotendeels financieel mogelijk gemaakt vanuit de ambitie om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen en in 2030 klimaatneutraal te zijn. Aanvullend wordt gebruik gemaakt van middelen die via fondsenwerving zijn aangetrokken.

Nieuws uit Zeist:

Startbijeenkomst Waardevolle School 4

Waardevolle School Gebouw & Beheer Zeist van start

12 april 2018
Op donderdag 5 april vond in Zeist de startbijeenkomst verduurzaming Gebouw & Beheer van Waardevolle School plaats. Vorig jaar al begonnen leerlingen aan de hand van het programma Eco-Schools aan de verduurzaming van hun school op de pijlers Educatie &… Lees meer ...
Groepsfoto startbijeenkomst Zeist

Zeist bundelt krachten voor duurzame scholen

08 juni 2017
Extern nieuws | Bron: www.eco-schools.nl Vandaag vond in Zeist de startbijeenkomst voor Eco-Schools plaats. Vijf middelbare scholen gaan er aan de slag met Eco-Schools: Christelijk College Zeist, Seyster College, Openbaar Lyceum Zeist, Stichtse Vrije School… Lees meer ...
studenten UU zeist

Studenten Energy Science helpen scholen Zeist verduurzamen

25 april 2017
Extern nieuws | Bron: www.eco-schools.nl Vijf masterstudenten van de opleiding ‘Energy Science’ aan de Universiteit van Utrecht werken sinds eind april aan een opdracht om zes middelbare scholen in Zeist te helpen verduurzamen. De scholen starten in juni… Lees meer ...