waardevolle school oranjeloWerken aan een

Waardevolle School

Samen bouwen we aan scholen om van te houden

Om u te helpen bij de verduurzaming van een school, hebben wij een werkboekje 'Werken aan een Waardevolle School' ontwikkeld. Met dit werkboek in de hand kunt u met de school concreet aan de slag om samen die cruciale, eerste stappen te zetten. Tip: lees het in zijn geheel nauwkeurig door, voordat u ermee aan de slag gaat. U kunt het boekje hier downloaden. Wilt u graag een gedrukte versie ontvangen? Laat dan onderaan deze pagina uw gegevens achter.

Download: Werkboekje - Werken aan een Waardevolle School

Ga op basis van de vier pijlers uit het werkboekje (educatie, gedrag, gebouw en beheer) gezamenlijk aan de slag om een eerste scan van de school te maken. Op basis van de scan kan gekeken worden met welke pijlers en aandachtsgebieden het zinvol is om door te gaan. Focus op de onderwerpen waar kansen liggen en waar kennis aanwezig is of welke makkelijk in te passen zijn.

> Ter inspiratie kunt u gebruik maken van de rapportage die is gemaakt van de pilot met het werkboekje. In de rapportage komt naar voren hoe dit werkboekje kan worden gebruikt.

Kom in gesprek met de schoolleiding/directie en zoek contact met de medezeggenschapsraad. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de startbrief 'In gesprek over duurzaamheid'.

Download: Startbrief - In gesprek over duurzaamheid


Wilt u een gedrukte versie van het werkboekje ontvangen en meer informatie krijgen over hoe u kunt meedoen? Laat dan hier uw gegevens achter.

Ik wil graag een gedrukte versie van het werkboekje ontvangen